highlight-image
Book presentation 125 testimonials practical guide for social-sports work
Wed 1 Dec '21 Maandag 8 november: Aula UGent
Boekvoorstelling 125 getuigenissen praktijkgids sociaal-sportief werk

 

Die avond werd in de aula van UGent de boekvoorstelling gedaan van 125 getuigenissen praktijkgids sociaal-sportief werk.

Het is een boek met getuigenissen van organisaties die het moeilijk hebben in de maatschappij voor erkenning van hun doelgroep.

Zie hiervoor de link: https://www.detoekomstvandesport.be/publieksvoorstelling-praktijkgids-sociaal-sportief-werk-1/

 

Sociaal-sportief werk is een nieuwe term die toch vertrouwd klinkt omwille van de herkenbaarheid van de componenten. Het gaat in principe om de doorsnede van drie sectoren (Werk, Sport en Welzijn), waar ook tal van andere domeinen mee verwant zijn (jeugdwerk, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, enz.). Het koppelteken tussen sociaal en sportief heeft daarom in de eerste plaats een symbolische functie. Met de Praktijkgids sociaal-sportief werk willen we sectoren koppelen en bruggen bouwen, ook tussen diverse gerelateerde labels als Buurtsport, Sport+ (Sport-plus), +Sport, Sport for Development, enz.

 

In het eerste boekdeel getuigen 125 protagonisten over hun visies, noden en dromen. Over wat goed loopt en over wat nog veel beter zou kunnen lopen. Door het hybride karakter van hun activiteiten zijn ze (bijvoorbeeld op het vlak van sectorale of domeinspecifieke subsidies) soms slachtoffer van hun innovatieve aanpak. Maar bij de pakken blijven zitten, doen ze niet. Zelfs niet in tijden van corona. Dit eerste volume van de praktijkgids kan dan ook als een bloemlezing van de grote rijkdom aan sociaal-sportief werk worden gezien. Meer nog dan mooi, hoopt deze gids dan ook nuttig te zijn. Een gids in de vele betekenissen van het woord dus.

 

De avond werd afgesloten met een receptie waar de voorzitter Jan Van den Braembussche diverse contacten kon maken met andere instanties. Iedereen kent momenteel Europa’s snelste loper op de marathon met Bashir ABDI die ook zijn getuigenis heeft afgelegd voor zijn doelgroep vzw sportaround (organisatie voor naschoolse sport voor mensen die het moeilijk hebben om aan sport te doen).

Ook een foto met professor Pascal Delheye waaruit dit boek ontstond. Professor van UGent, Pascal Delheye en de voorzitter van B.D.C., Jan Van den Braembussche

Een andere foto is met Dieter Dellaert, projectverantwoordelijke G-tennis van Tennis Vlaanderen die contact nam met ons om de Padel sport bij BDC te ondersteunen.Dieter Dellaert, projectverantwoordelijke G-tennis van Tennis Vlaanderen en Jan Van den Braembussche